W Y K A Z nieruchomości stanowiącą własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Wydminy