W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży