Wykaz nieruchomości stanowiącą własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wydminy, obręb geodezyjny Wydminy