Zmiana siedzib instytucji

I. Do nowej części urzędu (budynek GOK – wejście od strony ul. Składowej) przeniesiono: 1. Urząd Gminy Wydminy ze stanowiskami pracy: * KASA (+ stypendia oświatowe) * Biuro Obsługi Rady …

Zmiana siedzib instytucji Czytaj więcej »