Organizacje

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 lutego 2022 roku – w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022.

  SO.0050.17.2022   ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia  8 lutego 2022 roku   w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych  w roku 2022.   …

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 lutego 2022 roku – w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022. Czytaj więcej »

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wydminy, dnia 21 września 2021 r. SO.0050.110.2021 Protokół   z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 …

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Czytaj więcej »

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

SO.0050.108.2021 ZARZĄDZENIE NR 93/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.             Na podstawie art. …

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE                  Wójt Gminy Wydminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie omówienia projektu Programu współpracy Gminy Wydminyz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. …

OGŁOSZENIE Czytaj więcej »

ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

SO.0050.65.2021 ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.             Na podstawie art. …

ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Czytaj więcej »

Protokół z konsultacji

                                                                                  Wydminy, dnia 7 maja 2021 roku                             SO.0050.57.2021 Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku …

Protokół z konsultacji Czytaj więcej »

FORUM NGO’S WYDMINY złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm)– z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Muzyka Otwiera na Świat –

FORUM NGO’S WYDMINY złożyło wniosek w  trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm)– z pominięciem otwartego konkursu ofert  – …

FORUM NGO’S WYDMINY złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm)– z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Muzyka Otwiera na Świat – Czytaj więcej »

Przewiń do góry