Centrum Aktywności Lokalnej

                     W gminie Wydminy działa ponad 30 stowarzyszeń pozarządowych, wiele z nich zyska możliwość działania, organizacji spotkań , w otwartym 24 maja 2019 roku Centrum Aktywności Lokalnej. Powstało miejsce wyposażone w sprzęt audiowizualny dostępne dla chętnych stowarzyszeń. Trzy nowe sale otrzymały imiona zasłużonych dla społeczności lokalnej Wydminian: ks. Stanisława Nowaka, Pawła Jarmoszuka i Wacława Zawierty. Życiorysy zasłużonych osób przedstawiła młodzież z ZSO Wydminy.   

                                                                                                               

                   CAL to inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmńsko-Mazurkiego. Wartość całej inwestycji to 876 918,00 zł , dofinansowanie wyniosło 578 806,23 zł. Otwarcia Centrum dokonał Wójt Radosław Król wspólnie z Sylwią Jaskulską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodniczącym Rady Gminy  Waldemarem Samborskim. W uroczystości uczestniczyli również   Wicestarosta Giżycki Mateusz Andrzej Sieroński zaproszeni burmistrzowie , wójtowie, dyrektorzy i kierownicy lokalnych jednostek, wykonawcy inwestycji. Bardzo licznie stawili się przedstawiciele stowarzyszeń. Miłym akcentem było przybycie rodzin Pawła Jarmoszuka i Wacława Zawierty.

                   Wójt Gminy Wydminy Radoslaw Król korzystając z nowoczesnej infrastruktury audiowizualnej przedstawił ideę centrów aktywności lokalnej oraz etapy realizacji siedziby CAL w Wydminach. Zaprezentował również projekt : E-usługi informacja publiczna w Gminie Wydminy. Środki na tą inwestycję pochodzą z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Wartość inwestycji 867 959,59 zł, dofinansowanie to kwota 721 557,26zł. Pomieszczenia CAL-u korzystają z kolejnej inwestycji zrealizowanej w Wydminach: wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Koszt inwestycji 1 728 005,00 zł ,a dofinansowanie z programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wyniosło 634 899,79 zł.  

                 Utworzenie CAL przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców Gminy Wydminy, stworzy możliwość twórczego działania, zwiększy aktywność mieszkańców.

{gallery}2019/inne/3{/gallery}

            

                          

                                            

      

Przewiń do góry