CENY BILETÓW W KOMUNIKACJI GMINY WYDMINY

CENY BILETÓW

   Bilet jednorazowy normalny na terenie gminy Wydminy – 4 zł

   Bilet jednorazowy normalny poza teren gminy Wydminy – 6 zł

   Bilet miesięczny normalny na terenie gminy Wydminy – 200,09 zł

   Bilet miesięczny normalny poza terenem gminy Wydminy – 274,50 zł

BILETY ULGOWE

Uprawnienia do stosowania ulg określa ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W przypadku przejazdu na podstawie biletu ulgowego, pasażer zobowiązany jest okazać osobom upoważnionym dokument uprawniający do takiej ulgi.

OPŁATY DODATKOWE

Opłata za przewóz zwierząt – 6zł z wyjątkiem:

Zwierząt małych (z wyłączeniem psa), które nie zajmują dodatkowego miejsca (w tym stojącego);

Psa – przewodnika osoby niewidomej (niedowidzącej).

Opłata za przewóz bagażu – 6zł,

Opłaty za przewóz bagażu nie pobiera się, jeżeli:

Jest to bagaż ręczny, trzymany w ręku lub na kolanach albo umieszczonych na półce nad fotelem pasażera;

Jest to składany wózek inwalidzki, używany przez pasażera – inwalidę;

Jest to składany wózek dziecięcy

Jest to jedna sztuka bagażu umieszczona w luku bagażowym (pod podłogą autobusu).

Opłata za przewóz roweru – 12 zł

W przypadku braku podczas kontroli odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) obowiązuje opłata dodatkowa, wynosząca 30-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego na danej linii.

W przypadku braku podczas kontroli odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego obowiązuje opłata dodatkowa, wynosząca 25-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego na danej linii.

W razie niezapłacenia należności za zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy (bagażu) lub zwierzęta – 10 – krotność tej ceny;

W razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy (bagażu) lub zwierząt – 20 – krotność tej ceny

W razie spowodowania przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny – 100-krotność tej ceny.

Przewiń do góry