Ciepłe mieszkanie

Wójt Gminy Wydminy Zarządzeniem nr 50 z dnia 29.05.2024 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Wydminy. 

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo dofinansowanie?

  • Beneficjenci końcowi to osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie gminy Wydminy.
  • Wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Gdzie składać wnioski?
• w formie papierowej: Urząd Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, pok. nr 8

Zakończenie naboru wniosków nastąpi do 30 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania alokacji dostępnej w naborze.

ALOKACJA DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WYDMINY W RAMACH UMOWY NR 00019/24/06102/OA-CM/D z dnia 25.04.2024 r.: Ogółem 1 101 500,00 zł

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Olsztynie https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie.

ksiega_znaku_CIEPLE_MIESZKANIE
Przewiń do góry
Skip to content