CO ROBIMY W PRZYPADKU SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ WILKI?

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez m.in. wilki. O odszkodowanie występujemy bezzwłocznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wyplata-odszkodowan-za-szkody

Gdy na terenach zamieszkałych pojawią się np. wilki i stwarzają zagrożenie dla ludzi i dobytku, trzeba to również zgłosić Urzędowi Gminy Wydminy. Bo to właśnie on ma kompetencje związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na danym terenie.

 

Jeśli doszło do ataków wilków konieczne jest zabezpieczenie martwych zwierząt gospodarskich i wszelkich śladów zdarzenia oraz bezzwłoczny kontakt z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie. Warto podkreślić, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli od zachodu do wschodu słońca zwierzę pozostawało bez bezpośredniej opieki.

Metody zabezpieczania się przed wilkami

Zwierzęta pozostawione na pastwiskach położonych w znacznej odległości od zabudowań mogą stać się łatwym celem polowań wilków.

Jednym ze skutecznych sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich, hodowlanych są tzw. fladry, czyli kawałki kolorowego, zwykle czerwonego, zwiewnego materiału o wymiarach 10×40 cm, ponaszywane na dość cienki lecz mocny sznurek co 30-40 cm. Należy je rozwiesić wokół pastwiska, najlepiej na wbitych w ziemię żerdziach, w taki sposób, by dolne krawędzie materiału, znajdowały się około 15 cm nad powierzchnią gruntu i mogły swobodnie powiewać na wietrze.

Inną metodą stosowaną w wielu gospodarstwach są tzw. pastuchy elektryczne – ogrodzenie w formie dwóch lub trzech przeciągniętych równolegle drutów, z których najwyższy znajduje się na wysokości około 1 m. Wilki odstraszane są od pastucha impulsami elektrycznymi.

Ochronę mogą stanowić odpowiednio szkolone do obrony przed wilkami psy, a także ogrodzenia z siatki o wysokości powyżej 2 m, wkopanej na minimum 0,5 m w głąb ziemi.

 Nie należy również pozostawiać zwierząt na noc na pastwisku bez zapewnienia odpowiedniej opieki.

Udostępniamy „Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami” oraz „Po sąsiedzku z wilkami” – opracowania autorstwa S. Nowak, R.W. Mysłajek. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się literaturą.

Procedura postępowania z wilkami

Ciekawe informacje o wilkach

Przewiń do góry