Czas na młodych z gminy Wydminy

Wydmiński projekt „Czas na młodych” był jednym z najlepszych w konkursie z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim. Samorząd zrealizuje projekt na terenie gminy z myślą o osobach bezrobotnych w wieku 18-30 lat.

Uczestnicy  bezpłatnie odbędą doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty dotyczące ekonomii społecznej, kursy zawodowe oraz półroczne staże u przedsiębiorców.  

Projekt zostanie zrealizowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) – bez udziału środków własnych gminy. Trwał będzie od lipca 2013 r. do końca czerwca 2015 roku. Samorząd wnioskował o ponad pół miliona złotych.

W konkursie na najlepsze projekty społeczne na terenie naszego województwa wystartowało 74 organizacji. Tylko 8 spośród nich otrzyma dotację na realizację przedsięwzięć. 6 miejsce zajęła Gmina Wydminy, która realizować będzie projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

To już trzeci projekt realizowany przez wydmiński samorząd, który skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia z terenu gminy. Pierwszy („Równe Szanse”) adresowany jest również z myślą o osobach młodych w wieku 18-30 lat. Drugi projekt („50 plus – to dopiero koniec początku”) skierowany jest do osób powyżej 50. roku życia. Wszystkie projekty realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zmierzają do zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia przez uczestników poprzez specjalistyczne warsztaty, kursy i staże zawodowe. Wartość projektów społecznych na terenie gminy Wydminy w latach 2013-2015 wynosi ponad 1,6 miliona złotych.

Przewiń do góry