Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu
„Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”
w sobotę, 25 października 2014r. o godz. 11,
sala konferencyjna przy COP Giżycko [I piętro budynku portu Ekomarina]
ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku

 

Program spotkania:

– Powitanie zaproszonych gości: Mirosław Dariusz Drzażdżewski Starosta Giżycki
Projekt  ‘Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich’: Izabela Liedtke – przewodnicząca zarządu Fundacji Cultura CiviCa, COP Giżycko
– Idea rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym w obszarze funkcjonalnym Wielkich Jezior Mazurskich: Krzysztof Paternoga – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich ,Starostwo Powiatowe w Giżycku
– Rola dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym w kształtowaniu polityk publicznych: Monika Falej – prawniczka, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, pomysłodawczyni Forum Pełnomocników ds. NGO
– Umocowania prawne ciał konsultacyjno-doradczych, w tym rad działalności pożytku publicznego jako przykładu udziału przedstawicieli sektora NGO w tych ciałach: Monika Falej – prawniczka, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, pomysłodawczyni Forum Pełnomocników ds. NGO

W kontekście zatwierdzanej właśnie przez kolejne rady powiatów w Mrągowie, Giżycku, Piszu i Węgorzewie „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014 – 2022 oraz przyszłej perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej 2014-2020 powstał pomysł podjęcia próby powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Wielkich Jezior Mazurskich.

Czy z punktu widzenia obecnie obowiązujących umocowań prawnych jest możliwe powołanie takiego ciała konsultacyjno-doradczego?

Na te pytanie, między innymi, postaramy się znaleźć odpowiedź podczas spotkania informacyjnego.

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w naszym projekcie ‘Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich’. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie i noclegi oraz zwrot kosztów dojazdu. Więcej informacji na stronach: http://ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosci

Serdecznie zapraszamy!

Przewiń do góry