Granty PPGR

 

17 maja 2022 r. Gmina Wydminy zawarła Umowę o powierzenie grantu o numerze 2403/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę: 439 880,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Środki otrzymane w ramach projektu zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tabletów dla uczniów – dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Przewiń do góry
Skip to content