Dlaczego warto zainwestować

Położenie w sąsiedztwie Ełku

Gmina Wydminy położona jest w zasięgu ok. 30 km od Ełku – trzeciego pod względem liczby mieszkańców miasta województwa warmińsko-mazurskiego. Połączenie jest zapewnione przez drogę wojewódzką nr 656. Czas przejazdu samochodem wynosi ok. 30 min. Położenie to umożliwia:

  1. Wykorzystanie zaplecza usługowego i edukacyjnego Ełku (w tym oferty edukacyjnej 5 techników oraz 3 zasadniczych szkół zawodowych);
  2. Wykorzystanie we własnej promocji gospodarczej dostępności Ełckiego Parku Naukowo-Technologicznego (wraz z inkubatorem przedsiębiorczości i technologii działającym w jego ramach);
  3. Dostęp do rynku pracy Ełku – Ełk położony jest w zasięgu umożliwiającym codzienny dojazd do pracy. Cecha ta działa w dwie strony – umożliwia dojazd do pracy do Ełku mieszkańcom gminy Wydminy, jak również mieszkańcom Ełku do gminy Wydminy – dostęp do znaczącego zasobu kadr trzeciego największego miasta regionu stanowić może istotną przewagę konkurencyjną;
  4. Pełnienie funkcji uzupełniających względem gospodarki Ełku – możliwość bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w Ełku, w tym z firmami prowadzącymi działalność w ramach Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpraca jest w szczególności możliwa w ramach branży drzewno-meblarskiej reprezentowanej na terenie gminy Wydminy przez dwa tartaki.
Potencjał gospodarczy

Możliwości rozwoju przedsiębiorczości tkwią przede wszystkim w lokalnych zasobach surowcowych (płody rolne, zasoby leśne i mineralne). Rolniczy charakter gminy Wydminy i jednocześnie jej wysokie walory przyrodnicze sprawiły, że gmina posiada charakter rolniczo-turystyczny.
Wprowadzanie ekologicznych metod produkcji, to szansa na częściowe rozwiązanie problemu bezrobocia z racji rozwoju pracochłonnych kierunków produkcji rolniczej. Produkcja ekologiczna nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wzrastający popyt na usługi turystyczne, w tym eko- i agroturystyczne.

Potencjał turystyczny

Gmina Wydminy jest bardzo atrakcyjna turystycznie, co wynika z walorów środowiska przyrodniczego: dużego udziału lasów (35%), rozległej powierzchni wód (1210 ha) i urozmaiconej rzeźby terenu. To wszystko zachęca do uprawiania wielu rodzajów turystyki, zwłaszcza wodnej (kajakarstwo, żeglarstwo), pieszej, krajoznawczej, hobbystycznej (wędkarstwo). Malownicze tereny umożliwiają wędrówki piesze i wycieczki rowerowe po istniejących szlakach turystycznych. Dodatkowym atutem gminy jest bliskość takich miejscowości wypoczynkowych, jak Giżycko i Węgorzewo.
Atrakcyjność turystyczna gminy związana jest również zabytkami:
·         kościół z połowy XVI w. zniszczony przez Tatarów w czasach „szwedzkiego potopu”, w nim zachowany piękny kielich z 1717 r. z polskim wierszem, który daje świadectwo, że jeszcze w XVIII w. ludność mazurska (polskojęzyczna) stanowiła tu większość,
·         zespół dworski w Berkowie,
·         zespół dworsko-parkowy w Gawlikach Małych,
·         wiatrak holenderski z końca XIX w. w Grądzkich,
·         kościół ewangelicki w Orłowie (obecnie cerkiew prawosławna),

Przewiń do góry
Skip to content