Dobre relacje siłą rodziny

 Regulamin Konkursu plastyczno manualnego 2019 2 2 Strona 1

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – MANUALNEGO

 

 1. Celem konkursu jest:

 

Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zdolności artystycznych poprzez wykonanie pracy plastyczno – manualnej pn. „Dobre relacje siłą rodziny, odwołując się do XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodzin.

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej pn.: . „Dobre relacje siłą rodziny w dowolnej formie.
 2. Udział w konkursie jest otwarty, niezależnie od narodowości, płci, czy innych cech uczestnika. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 3. Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych – od lat 3 do 6 lat; od lat 7 do 12 lat oraz powyżej lat 13.
 4. Jeden autor może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
 5. Technika wykonania pracy jest dowolna poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych tj.: papier, karton, gazeta, farby plakatowe, akwarele, kredka, modelina, plastelina  itp.
 6. Do pracy każdy uczestnik przypina kartę uczestnictwa – załącznik nr 1.
  W imieniu uczestników niepełnoletnich, wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do reprezentowania.
 7. Pracę należy podpisać z tyłu podając: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, adres szkoły

III. Kontakt

 

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować do Kierownika  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     w Wydminach tel. (87) 421 01 15 lub mailem: gopswydminy@wp.pl

 1. Termin i miejsce nadsyłania prac

 

do 18 maja 2019r. na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
z dopiskiem:

Dni rodziny – konkurs . „Dobre relacje siłą rodziny

 

 1. Skład jury

 

 • – Koordynator Wydmińskich Dni Rodziny
 • – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
 • – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w trzech kategoriach wiekowych. Spośród, których zostaną wybrane po trzy najlepsze prace w w/w  kategoriach wiekowych i przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Prace zostaną wyeksponowane w górnej sali GOK w Wydminach, podczas Wydmińskich Dni Rodziny.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

 

Uroczyste ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się  dnia  31 maja .2019r. podczas  konkursu muzycznego „ Pozytywnie zakręceni” w GOK w Wydminach.

 

Nadesłane prace przechodzą  na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny         z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności organizatora.

VIII. Nagrody

Nagrody we wszystkich  kategoriach wiekowych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

 1. Uwagi dodatkowe

 

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

REGULAMIN DO POBRANIA

Przewiń do góry