Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Dodatek przeznaczony jest dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego lub inny rodzaj biomasy, skroplonego gazu LPG lub oleju opałowego, czyli które są:

 1. a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 2. b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej (..), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 3. c) noclegownią albo ogrzewalnią (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 4. d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 5. e) podmiotem systemu oświaty (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 6. f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 7. g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 8. h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym (…), w zakresie,w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
 9. i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 10. j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 11. k) ochotniczą strażą pożarną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
 12. l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 13. m) rodzinnym domem pomocy(…) w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 14. n) centrum integracji społecznej (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 15. o) klubem integracji społecznej(…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 16. p) warsztatem terapii zajęciowej (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 17. q) organizacją pozarządową (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 18. r) spółdzielnią socjalną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

W celu otrzymania środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy (…) dodatków dla podmiotów wrażliwych (zwanymi dalej: „dodatkami”), niezbędne jest złożenie przez gminę do wojewody wniosku o przekazanie środków.

Z uwagi na krótki termin, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę, wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Wydminy, do dnia 4 października 2022 r.

Pliki do pobrania

DZU.2022.262.0001967-USTAWA-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych

Wniosek Podmioty Wrażliwe

Wyciag Art 26

 

Przewiń do góry