Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu

Realizacja programu oraz warunki pomocy ze środków publicznych w zakresie dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu.

Właściciele nieruchomości planujący wymianę pokrycia dachowego w roku 2015 lub osoby posiadające na swojej posesji odpady azbestu (czyli zdemontowane pokrycie dachowe) mogą do dnia 15 marca 2015 r. składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy wnioski o dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

 

1) wniosek o dofinansowanie prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest – plik do pobrania.

Wójt Gminy Wydminy nie udziela wsparcia finansowego na wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W dniu 29 marca 2012 r. Rada Gminy Wydminy Uchwałą Nr XXVI/106/2012 przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wydminy na lata 2012-2032” zawierający inwentaryzację rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wydminy. Realizacja tego programu polega na pełnym finansowaniu ze środków publicznych usuwania wyrobów zawierających azbest. Pomoc obejmuje dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Dofinansowanie może być udzielone jedynie osobom, które są właścicielami nieruchomości i zostały objęte przyjętą inwentaryzacją (ich adres znajduje się z bazie danych urzędu). Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie. Właściciele, którzy z różnych powodów nie zostali uwzględnieni w przyjętym programie mogą starać się o dofinansowanie dopiero po dokonaniu formalnego zgłoszenia faktu posiadania wyrobów (odpadów) azbestowych. W tym celu powinni poza wnioskiem o dofinansowanie złożyć wypełnione następujące dokumenty:

1) informację o wyrobach zawierających azbest – plik do pobrania;

2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – plik do pobrania;

Szczegółowych informacji w zakresie warunków, sposobu i terminów realizacji wniosków o dofinansowanie udziela Jolanta Bazylak – inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wydminy tel. 87 421 00 19.

Przewiń do góry