„Dostępny samorząd – granty”, realizowany w Gminie Wydminy

 

Gmina Wydminy w dniu 25 listopada 2022 r. zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 91 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności w obszarach dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Planowane działania doprowadzą do poprawy dostępności gminy dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz z problemami poznawczymi.

Przewiń do góry