Dziękujemy

D Z I Ę K U J E M Y ? ????
Liczymy na waszą dalszą pomoc, akcja „Wydminy dla Ukrainy” trwa!
Wpłaty „Wydminy dla Ukrainy”: 38 1600 1462 1804 5547 4000 0003
Fundacja Art Eco, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
 
podsumowanie
Przewiń do góry