Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada 2013 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Wydminy – Pan Radosław Król, Zastępca Wójta  – Pani  Maria Dolecka, Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej – Pani  Elżbieta Szpak, którzy na ręce Kierownika GOPS-u złożyli życzenia wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy wszystkim pracownikom socjalnym.

Pan Wójt Radosław Król podkreślił, że praca pracownika socjalnego wymaga wrażliwości, odporności, cierpliwości, wyrozumiałości, odwagi oraz umiejętności tworzenia poczucia bezpieczeństwa, a także wielkiej empatii. Zastępca Wójta  – Pani Maria Dolecka  podziękowała pracownikom socjalnym  za zaangażowanie w pomoc i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy.
    Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony był również w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostali zaproszeni przez mieszkańców Domu Pomocy na program Artystyczny przygotowany z myślą wspólnego uczczenia Dnia Pracownika Socjalnego.
    Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzono w atmosferze przemyśleń nad ogromem pracy wkładanej w pomaganie innym oraz satysfakcji z sukcesów osiąganych na tej płaszczyźnie.
    Podsumowując należy podkreślić, że życzliwe słowa przełożonych, umilają trudy codziennej pracy pracowników socjalnych.

Przewiń do góry
Skip to content