Edukacja ekologiczna dorosłych – organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku uprzejmie informuje, że w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna dorosłych – organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami” przy wsparciu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami, podjęła się organizacji otwartych spotkań z mieszkańcami 12 gmin zrzeszonych w MZMGO. Tematyka spotkań dotyczy m.in. prawidłowej segregacji odpadów, możliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., szkodliwości spalania odpadów w domowych systemach grzewczych oraz zmian w systemie selektywnej zbiórki, które będą obowiązywać mieszkańców w 2015 r.

 

Spotkania zostaną zorganizowane także na terenie Gminy Wydminy.

28 listopada w Szczepankach (świetlica wiejska – godz. 13.00)

5 grudnia w Talkach (Szkoła Podstawowa – godz. 16.00)

5 grudnia w Wydminach (Biblioteka w GOK – godz. 18.00)

Spotkania są otwarte dla wszystkich mieszkańców wymienionych miejscowości i okolic. Będą przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej i potrwają około 60 min.

Ponadto w ramach realizowanego zadania publicznego mieszkańcy Wydmin (ok. 30-osobowa grupa) będą mieli możliwość w dniu 6 grudnia br. (sobota) zwiedzić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. FOWJM organizuje w tym dniu bezpłatny transport do Spytkowa i z powrotem. O zaplanowanym wyjeździe będziemy informować już w najbliższych dniach.

Przewiń do góry