EKOSPOTKANIA POLSKO-UKRAIŃSKIE” W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY MŁODZIEŻY

Gmina Wydminy zrealizowała drugą część projektu pn. „Źródło-Struga-Rzeka” ekospotkania Polsko-Ukraińskie” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

W dniach 21-25 sierpnia 2021 r. Gmina Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań zrealizowała drugą, a zarazem ostatnią część projektu w ramach wymiany polsko-ukraińskiej. Młodzież z Polski i z Ukrainy swoją ekologiczną podróż rozpoczęła w Ośrodku Sportowo-Noclegowym CEN w Wydminach.

 

W pierwszym dniu projektowym przeprowadzone zostały warsztaty integracyjne, służące poznaniu się i rozluźnieniu atmosfery. Nastąpiło wprowadzenie do kształtowania dialogu międzykultowego i postaw ekologicznych wśród młodzieży.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne oraz survivalowe. Młodzież poznała też zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reguły bezpiecznego zachowania się nad wodą. Przygotowano również spektakle interaktywne, ruchowo-muzyczne wyzwania oraz quizy. Atrakcją były również warsztaty meteorologiczne oraz astronomiczne. Po południu uczestnicy projektu wędrowali szlakiem ekologicznym z atrakcjami w postaci spływu kajakowego oraz warsztatów fotograficznych. Pełen wrażeń dzień zakończony został wieczorkiem integracyjno-kulturalnym z uczestnictwem Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla.

       Trzeciego dnia młodzież udała się na warsztaty ekologiczne, podczas których zapoznała się z metodą wytwarzania świec z wosku pszczelego, kwiatowych mydełek, czy ekologicznego wypieku podpłomyków. Wprowadzono młodzież w zagadnienia dotyczące zielarstwa, w tym praktycznego zastosowania powszechnie dostępnych roślin leczniczych. Urokliwy klimat miejsca w magiczny i w pełni ekologiczny sposób wpłynął na efekty pracy. W pracowni zielarskiej zostały wykonane piękne, pachnące pamiątki z darów natury. Zwieńczeniem dnia były gry terenowe i zabawy ruchowo-muzyczne, a także posiłki w plenerze.

       Czwarty dzień upłynął na zapoznaniu z zasadami zdrowej żywności, przeprowadzeniu monitoringu biocenozy oraz omówieniu głównych problemów środowiskowych organizmów i mikroorganizmów regionu Mazur.

       Piąty dzień to podsumowanie projektu, refleksje, omówienie efektów, wyciągnięcie wniosków, a co najistotniejsze podkreślenie znaczenia prezentacji siebie oraz wyrazu wzmacniania dialogu międzykulturowego wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej. Spotkanie z udziałem młodzieży, opiekunów, osób bezpośrednio zaangażowanych oraz lokalnych władz rozpoczęło się w Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach i było kontynuowane na terenie skateparku.

Cel projektu tj. wzmacnianie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poprzez kształtowanie dialogu międzykulturowego i postaw ekologicznych wśród młodzieży, został osiągnięty. Dziękujemy wszystkim osobom związanym z projektem za zaangażowanie i pomoc.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Przewiń do góry