Ewa Kulpińska-Mejor

IMG 0230Ewa Kulpińska-Mejor mieszka w Talkach od 21 lat. Sołtysem jest dopiero szósty rok , jednak działalność na rzecz lokalnej społeczności rozpoczęła znacznie wcześniej. Dziesięć lat temu  z inicjatywy Ewy Kulpińskiej-Mejor utworzono we wsi Stowarzyszenie „Nasze Talki”, które do dziś działa i współpracuje z sołectwem. Pierwszym  działaniem Stowarzyszenie był program ekologiczny promujący piękno okolic Talek . Pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego i wykonano drogowskazy do ciekawych miejsc przyrodniczych ,  tablicę ogłoszeń w centrum wsi i zestaw plansz ze zdjęciami pięknych przyrodniczo okolic Talek i samej wsi.

Następnie wraz z mieszkańcami został stworzony program odnowy wsi . Pierwszy powstał przynajmniej osiem lat temu. Mieszkańcy  opracowali go samodzielnie od początku do końca.

Bardzo ważnym działaniem dla mieszkańców , Stowarzyszenia i przyszłego sołtysa była inwentaryzacja alei lipowej prowadzącej do wsi od strony Konopek. Drzewa zostały policzone obmierzone, opisano tez gatunki ptaków , które mają swoje siedliska w alei lipowej. Protokół inwentaryzacyjny wysłano do RDOŚ w Olsztynie. Jednak mimo pozytywnej opinii RDOŚ nie udało się mieszkańcom wpisać alei jako pomnika przyrody.

Jeszcze za poprzedniego Sołtysa rozpoczęły się działania zmierzające do utworzenia plaży wiejskiej nad jeziorem Pamerek. A  sześć lat temu  gdy sołtysem była już Ewa Kulpińska-Mejor wykonano nad jeziorem pomost dla osób kąpiących się ze środków z funduszu sołeckiego, w kolejnym roku na plaży zbudowano boisko do siatkówki, nawieziono na boisko piasek, postawiono wiatę, huśtawki dla dzieci. Z pozyskanych przez Stowarzyszenie środków zewnętrznych wykonano na plaży drewniane ogrodzenie .

Kolejnym działaniem Sołtysa było boisko do gry w piłkę nożną. Tu konieczna była duża pomoc rolników. Boisko trzeba było wyrównać, zbronować, zasiać trawę. Mieszkańcy  pomogli  też w ustawieniu bramek do piłki nożnej a następnie dość dużej wiaty dla piłkarzy oraz ławek dla kibiców. Od wiosny do jesieni młodzi sportowcy grają tu w piłkę ale i dbają o boisko, grabią, koszą.

Wraz ze Stowarzyszeniem udało się  Sołtysowi pozyskać środki z funduszu RPO Ryby

 i postawiono nad jeziorem pomost dla wędkarzy . Można do niego przywiązywać łódki i wypływać bezpiecznie na jezioro. Mieszkańcy dbają o teren przy pomoście , który stał się miejscem spotkań i ognisk w sezonie letnim.IMG 0229

W ubiegłym roku Sołtys utworzył przy współpracy z samorządem ,w części szkoły w Talkach,  świetlicę wiejską. Wyremontowano dwie sale i powstało doskonałe miejsce spotkań i imprez. W okresie zimowym młodzież spotyka się w świetlicy i gra w tenisa stołowego lub piłkarzyki, dział tez klubik malucha – mamy z małymi dziećmi spotykają się raz w tygodniu w świetlicy.

W roku 2016 po raz pierwszy w Talkach  z inicjatywy sołtysa zostały zorganizowane dożynki sołeckie.

Są też działania dotyczące dróg biegnących przez Talki. Wzdłuż drogi powiatowej powstał kawałek chodnika , inwestycja ta wymaga dokończenia .

Żadne z wymienionych działań nie były by możliwe gdyby nie pomoc i przychylność mieszkańców oraz władz lokalnych. Sołtys nie działa w próżni. Jest kołem napędowym i pomysłodawcą ale bez pomocy mieszkańców i przychylności samorządu niewiele zdziała.

A warto jeszcze dokończyć świetlicę , drogę i chodniki,  zadbać o drogi gminne, uporządkować cmentarz w Talkach – to będzie bardzo pracochłonne i trudne zadanie. I koniecznie trzeba się spotykać z mieszkańcami i rozmawiać, integrować.

Przewiń do góry