FORUM NGO’S WYDMINY złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm)– z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Muzyka Otwiera na Świat –

FORUM NGO’S WYDMINY złożyło wniosek w  trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm)– z pominięciem otwartego konkursu ofert  – na realizację zadania publicznego pn. „Muzyka Otwiera na Świat – zakup strojów dla chóru”

Przewiń do góry