FUNDUSZ POMOCOWY 2020 – OTWARTY KONKURS GRANTOWY

Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

 

Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
  • rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
  • przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Więcej informacji pod linkiem:

Przewiń do góry