GIMNAZJA Z PROGRAMEM

                               

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt „Gimnazja z programem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

GMINA WYDMINY ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I-III GIMNAZJUM
Z GMINY WYDMINY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 
„GIMNAZJA Z PROGRAMEM”

 

W ramach projektu przewidywane są:

  • Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (klasy I-III):
─ Język polski
─ Matematyka
─ Język angielski
─ Zajęcia przyrodniczo-techniczne
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych (klasy I-III):
─ Zajęcia dziennikarsko-polonistyczne
─ Język niemiecki
  • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (klasa III):
─ Doradztwo zawodowe
─ Zajęcia z przedsiębiorczości
 
Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.


W ramach projektu przewidziane są:

– odwóz dzieci po zajęciach do miejsc zamieszkania,
– atrakcyjny wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika

 w Warszawie.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Rekrutacji pobierać można ze strony internetowej Gminy Wydminy oraz ze stron internetowych szkół.

Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w projekcie muszą złożyć osobiście w sekretariacie szkoły komplet dokumentów zgłoszeniowych:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły:
DO 13 GRUDNIA 2013 R.

 

Dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach
ul. Grunwaldzka 74
11-510 Wydminy
Tel. 87 421 01 17

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji do „GIMNAZJA Z PROGRAMEM”

Załączniki do regulaminu

Przewiń do góry