Gmina Wydminy w dniu 21 września 2018 roku podpisała umowę z Wykonawcą robót, dotyczących dostawy kotłów wraz z przebudową kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury.

Dostawa kotłów na biomasę i przebudowa kotłowni to trzeci ostatni element robót składający się na zadanie pn: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”. W ramach umowy z Wykonawcą robót zdemontowany zostanie istniejący piec olejowy a w jego miejsce staną dwa nowe kotły o mocy 180 kW, które opalane będą biopaliwem. Prace obejmują również przebudowę pomieszczenia w kotłowni na potrzeby dostosowania go do magazynowania nowego rodzaju paliwa. Umowa z Wykonawcą robót zawarta została na kwotę 723 696,07 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu według umowy o dofinansowanie to 996 479,24 zł z czego dofinansowanie wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 639 277,29 zł.
logo dofinansowanie RPO

{gallery}2018/Umowy/10{/gallery}

Przewiń do góry