Gmina Wydminy zajęła II miejsce w konkursie „Przyjazna wieś”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako organizator konkursu pn. „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych przyznał II miejsce Gminie Wydminy.

Konkurs miał na celu promocję innowacyjnych i efektywnych projektów infrastrukturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym.

 

Do konkursu Gmina Wydminy postanowiła zgłosić zrealizowany projekt pn. „Remont alei widokowo-spacerowej nad Jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO RYBY. Na realizację inwestycji Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 869 tys. zł.

Udział w zmaganiach wzięli beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, współfinansowane z funduszy europejskich od 2004 r.

Projekt oceniany był w następujących zakresach: pomysłowość, modelowość (wzorcowość) projektu i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy jego realizacji technik, funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu, użyteczność, dostępność dla osób niepełnosprawnych, zastosowanie zasad partycypacyjnych na etapie przygotowania projektu oraz partnerstwo przy realizacji, zasięg (obszar realizacji) projektu, wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.

Wszystkie te kryteria zostały ocenione bardzo wysoko i Gminie Wydminy przyznano zaszczytne II miejsce. „Alejka to tylko jedna z wielu inwestycji jakie były realizowane w naszej gminie. Szereg przedsięwzięć przez nas podejmowanych w ostatnim czasie sprawiło, iż jesteśmy przyjazną wsią zarówno dla mieszkańców jak i turystów.” – Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Przewiń do góry
Skip to content