Harmonogramy odbioru śmieci

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, elektroodpadów, wielkogabarytów, popiołu i leków na 2023 rok, dostępne są, na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w zakładce harmonogramy. Nowością w harmonogramach jest dodatkowe oznaczenie w postaci literki [M] oznaczające mycie pojemników w wybranym terminie.😀 https://mzmgo.mazury.pl/…/gospodarka-odpadami/harmonogramy

Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzina i wielorodzinna

Wydminy, zabudowa jednorodzinna:
papier, szkło, tworzywa sztuczne

bio, resztkowe

Wydminy, zabudowa wielorodzinna:
papier, szkło, tworzywa sztuczne, bio, resztkowe

Gmina Wydminy, zabudowa jednorodzinna:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
bio, resztkowe

Gmina Wydminy, zabudowa wielorodzinna:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
bio, resztkowe

Nieruchomości niezamieszkałe

Wydminy, odbiory 1 raz w miesiącu:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
Wydminy, odbiory 2 razy w miesiącu:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
Wydminy, odbiory 1-2 razy w miesiącu:
bio, resztkowe
Wydminy, odbiory 4 razy w miesiącu:
papier, szkło, tworzywa sztuczne, bio, resztkowe
Gmina Wydminy, odbiory 1 raz w miesiącu:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
Gmina Wydminy, odbiory 2 razy w miesiącu:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
Gmina Wydminy, odbiory 1-2 razy w miesiącu:
bio, resztkowe
Gmina Wydminy, odbiory 4 razy w miesiącu:
papier, szkło, tworzywa sztuczne
bio, resztkowe

Zabudowa jednorodzinna:
popiół – (Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Ryn, Wydminy)
elektroodpady i wielkogabaryty – (Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Ryn, Wydminy)

Zabudowa wielorodzinna:
elektroodpady i wielkogabaryty – (Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Ryn, Wydminy)

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków:
przeterminowane leki – (Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Ryn, Wydminy)

 

Przewiń do góry