Harmonogramy ogłaszania konkursów UE

Fundusze Europejskie wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

Poniżej znajdują się harmonogramy ogłaszania konkursów z w/w typów projektów, które są publicznie prezentowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w skład którego wchodzi Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

HARMONOGRAM EFS

HARMONOGRAM ROPS

HARMONOGRAM WUP

 

Przewiń do góry
Skip to content