INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek
Kategoria:

Podziękowanie

Wydmińskie Dni Rodziny to już historia… pełna wspomnień wspaniałej zabawy i uśmiechu wszystkich rodzin i gości Gminy Wydminy.

     W dniach 01–02 czerwca 2013 roku w ramach XV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem : „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” odbyły się  Wydmińskie Dni Rodziny , które zorganizowali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach.

     Serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom za przybycie na uroczystości oraz za aktywny udział w zabawach i grach integracyjnych. Podziękowania składam również wszystkim sponsorom, dzieciom, młodzieży i dorosłym, zaangażowanym w występy artystyczne, Klubowi Seniora w Wydminach, Sołectwu Wydminy, bez których nie byłoby tak dobrej zabawy.

     Moc podziękowań składam również na ręce Pani Dyrektor GOK w Wydminach Ewy Kulpińskiej - Mejor, Pana Kierownika GOPS w Wydminach Artura Grygiencza, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Elizy Szwed, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich Anny Skrypoczka, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelkach Ewy Thomas, Pana Marka Ostrowskiego, Pana Bartłomieja Osior oraz wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia.

Do zobaczenia za rok.

Zastępca Wójta Gminy Wydminy
Maria Dolecka

 

Kategoria:

W dniu 16.05.2013r., w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego zainaugurowano XV Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”.

Konferencja inaugurująca miała tradycyjnie, jak co roku, bardzo uroczysty charakter. Organizatorzy uroczystości przypomnieli idee przyświecające organizacji Dni Rodziny a także zwrócili większą uwagę na kwestię podjęcia starań mających na celu pogłębienie więzi z najbliższymi jak również z dalszą rodziną, skonfrontowanie obecnej rzeczywistości ze światem wartości, dążeń i dokonań poprzednich pokoleń.

Konferencja inauguracyjna, poza wysłuchaniem wystąpień zaproszonych gości była również okazją do zaprezentowania się naszej gminy w TVP Olsztyn z przebiegu ubiegłorocznych wydmińskich Dni Rodziny.