INFORMACJA

KK.7114.8.2020

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Wydminy

dotycząca możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego

z dnia 28 kwietnia 2020 roku.

 

Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku (poz. 3222).

Wójt Gminy Wydminy podaje do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 29.04.2020 r. do 12.05.2020r. wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieoznaczony:

  1. lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 76, położony w miejscowości Wydminy o powierzchni 45,87 m2 składający się z 1 pokoju i kuchni – obowiązujący czynsz w wysokości 69,72 zł.

Termin składania wniosków wynosi 21 dni od daty opublikowania informacji o lokalu.

 

            Wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać:

  • opis sytuacji uzasadniającej ubieganie się o mieszkanie z zasobu mieszkaniowego Gminy;
  • dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikującym do uzyskania lokalu mieszkalnego;
  • udokumentowanie okresu zamieszkania na terenie Gminy Wydminy;
  • oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury podziału lokali;
  • oświadczenie o stanie majątkowym;
  • inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku.

Wójt Gminy może żądać potwierdzenia złożonych oświadczeń w drodze zaświadczenia odpowiednich instytucji.

Niniejszą informację zamieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy
  2. na stronie internetowej www.bip.wydminy.pl oraz www.wydminy.pl

 

Przewiń do góry
Skip to content