Informacja

„Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327)– z pominięciem otwartego konkursu ofert  – na realizację zadania publicznego pn. „VII plener malarski w Łękuku Małym.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Wydminy

Pl. Rynek 1/1

11-510 Wydminy

e-mail: promocja@wydminy.pl

Przewiń do góry