INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Wydminy informuje, iż producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła w 2021 roku.
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w dwóch terminach:
    1. od 1 lutego 2021 roku do 01 marca 2021 roku
– do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
    1. od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku
– do wniosku należy dołączyć faktury VAT( lub ich kopie) dokumentujące zakup  oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
 
Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
100 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł
oraz
 30 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła* x 1,00 zł
* W odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Wójt Gminy Wydminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 
Wzór wzniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz oświadczenie dostępme są pod linkiem
 
 
 
Przewiń do góry
Skip to content