Informacja dla uczniów z Ukrainy w wieku 16-18 lat

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, pytaniami na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół, informujemy, że uczniowie w wieku 16-18 lat mogą podjąć naukę w jednej ze szkół średnich na terenie Giżycka.  W tym celu należy zgłosić się do jednej ze szkół:

  1. I liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1; tel. 87 428 22 30, e-mail: lo1gizycko@poczta.onet.pl
  2. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, ul. Sikorskiego 3; tel. 87 428 55 43, e-mail: sekretariat1@poczta.onet.pl
  3. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku, ul. Mickiewicza 27; tel. 87 428 30 21, e-mail: sekretariat@zseii.edu.pl
  4. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. Tadeusza Kościuszki 16; tel. 87 432832 41, e-mail: zszgizycko@wp.pl
  5. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Tadeusza Kościuszki 23; tel.   87 428 24 84 zsksia1@wp.pl

Jeżeli nie wiecie Państwo w której szkole uczeń powinien podjąć naukę prosimy skontaktować się z którąkolwiek ze szkól średnich ponieważ w każdej z nich otrzymacie Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące kształcenia uczniów – uchodźców.

Шановні Батьки,

У зв’язку із питаннями пов’язаними із правилами прийому іноземців до польських шкіл, доводимо до відому, що учні у віці 16-18 років можуть продовжити навчальний процес у закладах середньої освіти у Гіжицьку. Саме тому, прошу звернутись у наступні заклади отримання освіти:

  1. I Ліцей ім. Войцеха Кентшинського у Гіжицьку, вул. Траугутта 1;

I liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1;

тел. 87 428 22 30, e-mail: lo1gizycko@poczta.onet.pl

  1. II Ліцей ім. Густава Гізвеюша у Гіжицьку, вул Сікорського 3;

 II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, ul. Sikorskiego 3;

тел. 87 428 55 43, e-mail: sekretariat1@poczta.onet.pl

  1. Комплекс електронних та IT-шкіл ім. Едукаційної комісії у Гіжицьку вул. Міцкевича 27;

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej

w Giżycku, ul. Mickiewicza 27;

 тел. 87 428 30 21, e-mail: sekretariat@zseii.edu.pl

  1. Професійно-технічне училище у Гіжицьку, вул. Тадеуша Костюшка 16;

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. Tadeusza Kościuszki 16;

 тел. 87 432832 41, e-mail: zszgizycko@wp.pl

  1. Комплекс шкіл природокористування та агробізнесу у Гіжицьку, вул. Тадеуша Костюшка 23;

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Tadeusza

Kościuszki 23;

тел. 87 428 24 84 e-mail: zsksia1@wp.pl

Якщо у Вас виникнуть труднощі із вибором навчального закладу, прошу звернутись  до вище перелічених  шкіл за більш детальною інформацією щодо прийому учнів-біженців.

 

 ANKIETA DO POBRANIA

Przewiń do góry