INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Olsztynie III

z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Wydminy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III informuje, co następuje:

  • 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 20) do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 4, w liczbie 1,

– Nr 5, w liczbie 3.

  • 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 22).

  • 3

W dniu 18.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 22) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 1

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 6

– Nr 7

– Nr 8.

  • 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie III

/-/

Wioletta Rynkiewicz

 

Przewiń do góry