Informacja Wójta Gminy Wydminy Dotyczy informacji o dystrybucji tabletek jodku potasu w Gminie Wydminy.

Informacja

Wójta Gminy Wydminy

 

Dotyczy informacji o dystrybucji tabletek jodku potasu w Gminie Wydminy.

W związku z rządowymi działaniami prewencyjnymi na terenie Gminy Wydminy przewidziano 2 punkty dystrybucji, które w razie potrzeby zostaną uruchomione w szkołach na terenie gminy. Obecnie w Polsce nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego, jest to tylko przygotowanie, do tego by ewentualne  wydawanie preparatu było jak najsprawniejsze.

Rząd zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu, by zabezpieczyć Polaków, gdyby wystąpiło zdarzenie radiacyjne. Co ważne, jest to tylko działanie prewencyjne, aktualnie nie ma żadnego zagrożenia ani powodu do uruchamiania dystrybucji tabletek jodku potasu. Działania prowadzone są z wyprzedzeniem, by tabletki znajdowały się blisko mieszkańców i by w razie potrzeby można było szybko je otrzymać. Preparaty znajdują się już w gminach, w których ustalone zostały punkty dystrybucji jodku potasu.

Obecnie na terenie Gminy Wydminy przewidziano 2 punkty dystrybucji. Lokalizację punktów powiązano z siedzibami szkół i należących do obwodu szkolnego miejscowości, co ułatwi mieszkańcom szybkie odnalezienie i dotarcie do punktów.

Miejsca wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Wydminy (stan na 12.10.2022):

  1. Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich: miejscowości Gawliki Wielkie, Grądzkie, Czarnówka, Szczybały Orłowskie, Orłowo, Łękuk Mały, Róg Orłowski, Gajrowskie, Pietrasze.
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach: pozostałe miejscowości w gminie.

Odpowiedzialność za przyjęcie tabletki spoczywa na przyjmującym. Dawkowanie uzależnione jest od wieku. Niezalecane jest przyjmowanie tabletek przez osoby powyżej 60 roku życia.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Wydminy

  1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60. roku życia. Osobom niepełnoletnim preparat nie będzie wydawany.
  2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatu następuje osobom zameldowanym na terenie Gminy Wydminy.
  3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
  4. Jedna osoba może otrzymać odpowiednią liczbę tabletek dla członków rodziny.
  5. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
  6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 

Sposób dawkowania:

W przypadku zagrożenia skażeniem promieniotwórczym jodem lub wystąpienia tego typu skażenia, tabletki jodku potasu należy przyjmować doustnie, popijając wodą lub innym chłodnym napojem.

W razie pytań, dodatkowych informacji, udziela Emilia Chojnowska – Deleżuch podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronności, obrony cywilnej i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy Wydminy.

Tel. (87) 421 00 19, wew. 111.

 

Więcej na stronie MSWiA, gdzie znajduje się specjalna broszura informacyjna:

 

Przewiń do góry