Internet w każdym domu staje się rzeczywistością

Dostęp do szerokopasmowego Internetu daje dużo więcej niż możliwość przeglądania stron internetowych i sprawdzania poczty elektronicznej. To także wygodne korzystanie z szeregu cyfrowych usług: telefonii internetowej, telewizji cyfrowej, e-administracji i e-edukacji. Dla firm szybki Internet oznacza możliwość prowadzenia i rozwoju biznesu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy.

 – Budując sieć szerokopasmową tworzymy lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Obecnie dostęp do szybkiego Internetu w województwie mają głównie mieszkańcy większych miast. Na pozostałych terenach, głównie wiejskich, jest on ograniczony z przyczyn technicznych i finansowych. W efekcie ponad połowa mieszkańców nie ma szansy skorzystania z możliwości, jakie daje Internet.

Tymczasem żyjemy w świecie, w którym bez Internetu ani rusz. Stał się elementem życia każdego Polaka. Jego oknem na świat, kontaktu z bliskimi, źródłem wiedzy i rozrywki, tańszych zakupów, a niejednokrotnie również dochodów – jako narzędzie pracy lub miejsce prowadzenia biznesu.

Wiemy, jakie korzyści przynosi naszemu krajowi i jego mieszkańcom trwający już od kilku lat rozwój sieci autostrad. Nie tylko poprawiają komfort podróżowania, ale przede wszystkim stanowią impuls rozwojowy dla gospodarki – kreują nowe przedsięwzięcia gospodarcze
i miejsca pracy.

Sieć szerokopasmowa to taka internetowa autostrada, dająca możliwość szybkiego przesyłania dużych ilości danych, a tym samym nowoczesna i wygodna droga do Europy i świata. Realizowany w pięciu województwach projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” liczy prawie 10,5 tys. km nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli takiej internetowej drogi szybkiego ruchu. Całkowita wartość trwającej od kilku lat inwestycji wynosi prawie 1,5 mld złotych, z czego 85% współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W województwie warmińsko-mazurskim budowane jest ponad 1/5 całej sieci, obejmującej ponad 2200 km światłowodów. Zakończenie budowy sieci planowane jest we wrześniu 2015 r.

– Dla naszego regionu oznacza to informatyczną rewolucję, której nieodległym efektem będzie rozwój gospodarczy i społeczny Warmii i Mazur – dodaje marszałek Jacek Protas.

Budowa sieci szerokopasmowej oznacza bowiem możliwość podłączenia do tej internetowej autostrady praktycznie każdego domu, szkoły, urzędu czy firmy. Zapewnią to firmy świadczące usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców, które budować będą sieci lokalne.

Jednak nie sama możliwość podłączenia do Internetu jest tu najważniejsza. Najistotniejsza jest jego „szerokopasmowość”.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu to usługa polegająca na łączeniu z siecią za pomocą szybkiego łącza o dużej przepustowości. Dzięki temu możliwe jest nie tylko przeglądanie stron internetowych i sprawdzanie poczty elektronicznej, ale wygodne korzystanie z szeregu dodatkowych usług: telefonii internetowej, telewizji cyfrowej, wideo na żądanie, monitoring itp.

Szybki Internet to także możliwość wdrożenia oraz praktycznie nieograniczonego korzystania z ogólnie dostępnych usług elektronicznych, w tym e-administracji, e-edukacji oraz usług medycznych. Umożliwia też efektywną wymianę danych pomiędzy urzędami administracji, placówkami edukacyjnymi, medycznymi, podmiotami gospodarczymi itd.

Już wkrótce więc sieć szerokopasmowa oznaczać będzie nie tylko szybki i tańszy Internet, ale przede wszystkim możliwość dostępu – bez wychodzenia z domu – do wszelkiego rodzaju usług, od administracyjnych, poprzez informacyjne, edukacyjne, po usługi w zakresie służby zdrowia.

Dla przedsiębiorców będzie on szansą na nieograniczone przepustowością sieci, prowadzenie biznesu na całym świecie, nawet dla niewielkich firm, zlokalizowanych w małych miejscowościach. Zgodnie z zaproponowanym przez samorząd województwa hasłem rozwoju regionu, będzie dzięki niemu można połączyć „zdrowe życie” z „czystym zyskiem”.

Dla samorządów to nie tylko możliwość zamiany „góry papierów” na elektroniczny system obsługi petentów (m.in. skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentów etc.). To przede wszystkim pieniądze na rozwój lokalnych wspólnot, pochodzące chociażby z większych wpływów podatkowych związanych z rozwojem gospodarczym i nowymi miejscami pracy. To także możliwość pozyskania środków z kilku innych dużych projektów unijnych, które są powiązane z dostępem do szybkiego Internetu.

– W realizacji tego projektu kluczowe znaczenie ma dla nas dobra współpraca z władzami gmin i powiatów. Dla mieszkańców i całych społeczności dostęp do szybkiego Internetu jest nie mniej ważny niż nowe drogi, kanalizacja czy przychodnie zdrowia – przekonuje marszałek Jacek Protas.

Po szerokich konsultacjach społecznych z władzami gmin i powiatów województwa został przygotowany „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Zakłada on współpracę pomiędzy władzami województwa oraz poszczególnymi gminami i powiatami. Chodzi o jednolite obniżenie finansowo-ekonomicznych barier inwestycyjnych utrudniających przedsiębiorcom budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, związanych z bardzo wysokimi opłatami za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasach drogowych dróg publicznych – gminnych, powiatowych i wojewódzkich, oraz z podatkiem od nieruchomości tworzących infrastrukturę telekomunikacyjną. 23 lipca 2014 r. przedstawiciele samorządów podpisali list intencyjny zakładający przyjęcie i realizację planu po podjęciu stosownych decyzji przez Rady Gmin i Powiatów oraz Sejmik Województwa.

 

Po co nam szerokopasmowy Internet?

Takie pytanie może sobie zadawać wielu mieszkańców Warmii i Mazur, patrząc na trwające w całym województwie prace związane z układaniem ponad 2200 kilometrów kabli światłowodowych i budową ponad 200 węzłów sieciowych. Dzięki nim, za pośrednictwem lokalnych operatorów, szybki Internet będzie mógł trafić praktycznie do każdego domu, firmy i instytucji w naszym województwie. Każdy, kto chciałby mieć szybki Internet w swoim domu może zarejestrować się na stronie chceinternet.pl

Jedyną grupą mieszkańców regionu, której do Internetu (w każdej postaci) na pewno nie trzeba przekonywać są dzieci i młodzież. Wielu z nich bez niego nie wyobraża sobie życia. Bowiem dla najmłodszego pokolenia Internet jest czymś tak naturalnym, jak dla ich rodziców radio czy telewizja. To okno na świat, dzięki któremu mogą się bawić, kontaktować z rówieśnikami, szukać potrzebnych w szkole informacji, realizować swoje pasje, a nawet studiować i szukać pracy.

Czy z projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”, polegającego na budowie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, skorzystają również ich rodzice? Niewątpliwie tak. Chociażby dlatego, że będą płacić mniejsze rachunki za dostęp do sieci ich dzieci. Ale najważniejsze jest zapewnienie im możliwości startu w dorosłość bez obciążenia „informatycznym wykluczeniem”.

„Wykluczenie informatyczne” czy też „wykluczenie cyfrowe” to pojęcia oznaczające brak lub ograniczony z przyczyn technicznych lub finansowych dostęp do Internetu, a tym samym możliwości, jakie on daje i szans, które stwarza. Mówiąc obrazowo, ci, którzy z Internetu mogą korzystać bez przeszkód, mają większe szanse na rynku pracy i w edukacji, niż osoby tego dostępu pozbawione. Właśnie tę ostatnią grupę określa się jako „wykluczoną cyfrowo”.

Obecnie dostęp do szybkiego łącza internetowego ma mniej niż połowa mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, głównie z większych miast. Dzięki realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” zmieni się to radykalnie. Pod koniec 2015 r. praktycznie każdy dom i szkoła, a także i urząd oraz firma w województwie uzyska możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.

Podłączenie do sieci zapewnią prywatne firmy, które dzięki stworzonej infrastrukturze sieciowej będą zainteresowane świadczeniem tego typu usług dla mieszkańców. Powstała
w ramach projektu sieć będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dzięki czemu wytworzy się pomiędzy nimi konkurencja, która – zgodnie z nieubłaganymi prawami rynku – powinna wpłynąć na obniżenie cen oferowanych usług dostępu do Internetu. Będzie więc taniej i zdecydowanie lepiej.

„Szerokopasmowość” oznacza bowiem możliwość szybkiego przesyłania dużych ilości danych, a tym samym korzystania z większej liczby usług, jak chociażby telewizji czy telefonu. To również wymusi konkurencję, a wraz z nią spadek cen usług telekomunikacyjnych. W efekcie może to spowodować realne oszczędności w domowym budżecie.

Ale szerokopasmowy Internet to również dostęp – bez wychodzenia z domu – do wszelkiego rodzaju usług, od administracyjnych, poprzez informacyjne, edukacyjne, po usługi w zakresie służby zdrowia, czy też do „pracy przez Internet”. Na bazie powstającej infrastruktury różne instytucje będą bowiem mogły wdrożyć ogólnodostępne usługi elektroniczne, np. e-administracji, e-edukacji czy e-medycyny. Pozwoli to więc na szybsze, wygodniejsze i tańsze załatwianie bieżących spraw i sprawunków.

O ile tylko wnukom uda się przekonać dziadków do komputerów oraz zarazić ich „wirusem internetowym”, również seniorzy skorzystają na tym projekcie. Przykładowo, różnego rodzaju komunikatory internetowe, w odróżnieniu od telefonów, są bezpłatnym oraz multimedialnym narzędziem do kontaktu z dziećmi czy wnukami uczącymi się lub pracującymi w różnych miejscach Polski, Europy i świata.

Jednak to nie jedyna dla nich korzyść. Już niedługo, dzięki powszechnemu dostępowi do szerokopasmowego Internetu będą mogli za jego pomocą na przykład skontaktować się ze swoim lekarzem, umówić się na wizytę w przychodni, zasięgnąć informacji w ZUS-ie, czy załatwić swoje sprawy w urzędzie.

Wszyscy mieszkańcy województwa zyskają natomiast na tym, że szerokopasmowy Internet stworzy nowe możliwości dla regionu i jego mieszkańców. Jako koło zamachowe gospodarki wykreuje nowe przedsięwzięcia gospodarcze i nowe miejsca pracy. W ten sposób region będzie mógł się rozwijać zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk”.

Przewiń do góry