INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Anna

Dzięki unijnemu wsparciu i zaangażowaniu środków własnych w przyszłym roku w wielu miejscowościach gminy rozpoczną się kolejne inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Wydminy pozyskały środki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Orłowie, oczyszczalni ścieków w Gawlikach Małych i w Rantach (cegielnia), a także na budowę wodociągu w Siemionkach, Czarnowce (przysiółek Syba) i Pietraszach. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji to ponad 7,5 mln zł.

Czytaj więcej: JEST UMOWA NA KOLEJNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I WODOCIĄGI
Admin

IMG 9891Gmina Wydminy w sierpniu 2016 roku podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 umów o przyznanie pomocy na modernizację dróg gminnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Podpisaliśmy trzy umowy na modernizację dróg gminnych!
Admin

DSC06142Ponad 2,6 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym. W czwartek 23 lutego marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy na realizację trzech przedsięwzięć.

– Otwieramy ważny cykl działań poświęcony aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W RPO na lata 2014-2020 zarezerwowaliśmy na ten cel 128 mln euro. Serdecznie witamy pierwszych beneficjentów tych pieniędzy.

Czytaj więcej: Inwestycje w społeczeństwo