INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Inwestycje

Odsłony: 1990

26 lipca br. przed samym rozpoczęciem I Wydmińskiego Pikniku Ekologicznego, OSP w Wydminach przeprowadziło akcję polegającą na usunięciu gniazda pszczół z miejsca planowanej imprezy. Świadkiem akcji był m. in. Pan Szymon Kalejta z gospodarstwa pasiecznego Mazurska Pasieka w Olecku, jeden z wystawców na pikniku. Działania strażaków znalazły uznanie Pana Szymona, który postanowił ufundować wydmińskiej OSP profesjonalny kombinezon chroniący przed ukąszeniami pszczół, os, czy też szerszeni.

Przekazanie odbyło się 4 lipca przed remizą strażacką. W imieniu Pana Szymona kombinezon przekazał Pan Tomasz Winkler Dyrektor Eko-Piekarni Sp. z o.o. w obecności Pani Marii Doleckiej Zastępcy Wójta Gminy Wydminy.