INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Inwestycje

Bolek
Odsłony: 3416

*" Życie jest warte więcej niż dzienna stawka " */ cyt: Sokół i Marysia Starosta/**

to jedno z haseł projektu *" Wakacyjna taktyka to profilaktyka "*  w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego realizowanego przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej "Marzenia".

Celem projektu jest
- uświadomienie, jakie ryzyko niosą ze sobą nieprzemyślane sytuacje, które mogą się przytrafić młodym uczestnikom imprez masowych w czasie
wakacji, podczas np. koncertu HIP - HOP w Ełku.
- edukacja i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń HIV, skierowana do młodych ludzi uczestniczących w imprezach
masowych, takich jak festiwale muzyczne, a także dyskoteki i kluby nocne.

Projekt jest realizowany w Gminie Wydminy.

Na tablicach edukacyjnych zostały umieszczone:
- hasła bezpośrednio nawiązujące do profilaktyki HIV,
- hasła propagujące „ czysty” powrót z koncertu do domu,
- pozytywne cytaty znanych artystów, idoli młodzieży z utworów HIP – HOP afirmujących życie, uczucia, miłość.

Jakie? Zapraszamy na ulicę Grunwaldzką .

Zadanie finansowane ze środków Urzędu Gminy Wydminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach , realizowane w
partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ”Mixgraf – Studio Reklamy”.