INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Inwestycje

Admin
Odsłony: 3829

IMG 9891Gmina Wydminy w sierpniu 2016 roku podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 umów o przyznanie pomocy na modernizację dróg gminnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy trzy umowy z Wykonawcami na realizację zadania. Modernizację drogi gminnej Orłowo - Łękuk Mały za kwotę 235 132,21 zł wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. z siedzibą w Gajewie. Drogę nr 136009N Grądzkie – Szczybały Orłowskie za kwotę 688 413,64 zł oraz drogi w miejscowości Siedliska za kwotę 137 052,58 zł wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna w Suwałkach. Zgodnie z umowami do 30 listopada br. zostanie ułożonych 4,25 km nawierzchni asfaltowej.