INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

W Berkowie zamontowane zostały przez mieszkańców wsi nowe elementy placu zabaw. Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego było wyborem mieszkańców Berkowa, którzy włączyli się w montaż urządzeń w centrum wioski.  Zestaw składa się z dwóch domków,  trzech huśtawek, siatki, dwóch piaskownic (w dużej znajduje się stolik z ławeczką), wspinaczki, mostka oraz zjeżdżalni.

Czytaj więcej: Rozbudowa placu zabaw w Berkowie
Bolek

Fundusze Europejskie wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

Czytaj więcej: Harmonogramy ogłaszania konkursów UE

W piątek (21.08.2015r.) o godz. 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Giżycka. W otwarciu uczestniczył Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, pracownicy ANR z Suwałk, Radni Gminy Wydminy, Sołtys Białej Giżyckiej oraz mieszkańcy wsi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 315,599 zł. Inwestycja finansowana była przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Czytaj więcej: Oficjalne otwarcie kompaktowej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Giżycka

„SKARB SENIORA” – jest to zadanie z zakresu - Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego realizowane przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej  „Marzenia”, którego głównym celem jest:
- podtrzymywanie i upowszechnianie dorobku kulturowego, tradycji, dziedzictwa narodowego, krzewienie kultury i stworzenie możliwości do jej publicznego pokazania,
- promocja „skarbów seniora”, zbiorów własnych seniorów na terenie Gminy Wydminy.
- szeroko pojęta rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- organizacja przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mających za przedmiot naukę, oświatę i wychowanie.

Odkryte przez wolontariuszy „Skarby Seniorów” skrywane na terenie gminy Wydminy m.in. z XIX w. ,  z 1906 r, z lat 50-60, można zobaczyć dzięki wystawie plenerowej zorganizowanej w centrum Wydmin.

Czytaj więcej: Skarb Seniora