INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Spotkanie informacyjne

Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020”.

Czytaj więcej: Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Spotkanie informacyjne

Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne nt.: „Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Czytaj więcej: Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Realizacja programu oraz warunki pomocy ze środków publicznych w zakresie dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu.

Właściciele nieruchomości planujący wymianę pokrycia dachowego w roku 2015 lub osoby posiadające na swojej posesji odpady azbestu (czyli zdemontowane pokrycie dachowe) mogą do dnia 15 marca 2015 r. składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy wnioski o dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Czytaj więcej: Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu