INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Czytaj więcej: „Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów 2015/2016

Spotkanie informacyjne

Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne nt.: „Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Czytaj więcej: Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej