INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach może pochwalić się nowo nabytym samochodem terenowo-osobowym FORD RANGER z 2008 roku. W zabudowanej tylnej części pojazdu można przewozić sprzęt do działań ratowniczych. Dodatkowo zamontowano oświetlenie pola pracy, szperacz oświetleniowy sterowany pilotem oraz bagażnik dachowy. Jednak najważniejszą funkcją jaką ma spełniać pojazd jest możliwość holowania motorowej łodzi ratunkowej. Zakup samochodu w kwocie 69 tys. zł był możliwy dzięki mieszkańcom gminy Wydminy, ponieważ aż 33 000,00 zł OSP otrzymało z funduszy sołeckich. ZG ZOSP RP na zakup samochodu przekazał 10 000,00 zł, Gmina Wydminy – 6 800,00 zł. Pozostałe środki pochodziły ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji pojazdów OSP.

Czytaj więcej: Oficjalne przekazanie samochodu terenowego dla OSP w Wydminach

Jak informowaliśmy na początku maja b.r. Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w kwocie 425 851,23 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy”.

Celem projektu jest wsparcie i podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w gminie Wydminy poprzez ich doposażenie.

12 grudnia mieliśmy możliwość podziwiać pierwsze efekty projektu tzn. place zabaw w szkole w Zelkach, Talkach i Wydminach. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Wójta Gminy Wydminy Maria Dolecka oraz Dyrekcja poszczególnych szkół wspólnie z przedszkolakami.

Czytaj więcej: Nowe place zabaw w Zelkach, Talkach i Wydminach

26 lipca br. przed samym rozpoczęciem I Wydmińskiego Pikniku Ekologicznego, OSP w Wydminach przeprowadziło akcję polegającą na usunięciu gniazda pszczół z miejsca planowanej imprezy. Świadkiem akcji był m. in. Pan Szymon Kalejta z gospodarstwa pasiecznego Mazurska Pasieka w Olecku, jeden z wystawców na pikniku. Działania strażaków znalazły uznanie Pana Szymona, który postanowił ufundować wydmińskiej OSP profesjonalny kombinezon chroniący przed ukąszeniami pszczół, os, czy też szerszeni.

Przekazanie odbyło się 4 lipca przed remizą strażacką. W imieniu Pana Szymona kombinezon przekazał Pan Tomasz Winkler Dyrektor Eko-Piekarni Sp. z o.o. w obecności Pani Marii Doleckiej Zastępcy Wójta Gminy Wydminy.