INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

26 lipca br. przed samym rozpoczęciem I Wydmińskiego Pikniku Ekologicznego, OSP w Wydminach przeprowadziło akcję polegającą na usunięciu gniazda pszczół z miejsca planowanej imprezy. Świadkiem akcji był m. in. Pan Szymon Kalejta z gospodarstwa pasiecznego Mazurska Pasieka w Olecku, jeden z wystawców na pikniku. Działania strażaków znalazły uznanie Pana Szymona, który postanowił ufundować wydmińskiej OSP profesjonalny kombinezon chroniący przed ukąszeniami pszczół, os, czy też szerszeni.

Przekazanie odbyło się 4 lipca przed remizą strażacką. W imieniu Pana Szymona kombinezon przekazał Pan Tomasz Winkler Dyrektor Eko-Piekarni Sp. z o.o. w obecności Pani Marii Doleckiej Zastępcy Wójta Gminy Wydminy.

We wtorek 15 lipca b.r. w „Rzeczypospolitej” ogłoszone zostały wyniki 10. jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów w Polsce. W tym roku po raz pierwszy w historii rankingu na liście laureatów znajduje się Gmina Wydminy. W kategorii pozyskiwania funduszy unijnych dla gmin wiejskich w naszym województwie Wydminy zajęły drugie miejsce za gminą Kurzętnik.

W skali całego kraju Gmina Wydminy jest na 44 miejscu. Wysoka lokata gminy to niewątpliwy sukces Wójta Radosława Króla i pracowników samorządu, którzy skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na realizację inwestycji i działań społecznych. Zainwestowane pieniądze z Unii Europejskiej widać na każdym kroku. MOŻEMY BYĆ DUMNI, ŻE MIESZKAMY W GMINIE WYDMINY.

Nad metodologią oceny miast i gmin czuwa niezależna kapituła, na czele której od początku stoi Pan Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

W miejscowości Hejbuty 25 lipca 2014 roku odbył się oficjalny odbiór domku gospodarczego w obecności Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla, Sekretarz Gminy Aliny Romanowicz oraz mieszkańców sołectwa Hejbuty. Po modlitwie i poświęceniu pomieszczenia przez Ks. Proboszcza Parafii Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Zelkach Krzysztofa Mulewskiego odbyło się wspólne grillowanie.

Czytaj więcej: Oficjalny odbiór budynku w Hejbutach

W dniu 11.07.2014 mieszkańcy wsi Berkowo, wraz z głównym wykonawcą (Tartak Wydminy) rozpoczęli budowę altanki (przysłowiowego grzybka). Wtorkowego dnia powstał szkielet budowli oraz zagospodarowano teren. Po zakończeniu prac, pełni wrażeń oczekiwaliśmy na kolejny dzień pracy.

Stowarzyszenie "Zielona Przystań" oraz mieszkańcy wsi Berkowo