INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek

Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający przy WMARR S.A. w Olsztynie udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę lub inwestującym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RFP Regionalny Fundusz Pożyczkowy).

Inwestycja zrealizowana w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Gmina Wydminy otrzymała wsparcie w postaci do 85 % kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania tj. 869 000,00 zł.

Czytaj więcej: Otwarcie alei widokowo - spacerowej
Bolek

Ankieta dotycząca nadania nazwy placu w centrum miejscowości Wydminy.
Badanie prowadzone przez Wójta Gminy Wydminy w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Wydminy.

Celem konsultacji jest wspólne ustalenie oraz nadanie nazwy placu w centrum miejscowości Wydminy.

Czytaj więcej: Ankieta dotycząca nadania nazwy placu w centrum miejscowości Wydminy.