INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek

OSP Wydminy od czwartku (28 listopada Br.) może pochwalić się nowym ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym 4x4 wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Wartość samochodu oraz sprzętu, który trafił do jednostki OSP wynosi 1 098 792,00 złotych z czego 135 tys. OPS otrzymało w ramach KSRG, 145 tys. przekazała Gmina Wydminy, a przede wszystkim zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu UE w wysokości 827.457,00 zł (środki otrzymane od LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w ramach PO RYBY).

Czytaj więcej: Nowy samochód OSP Wydminy
Bolek

Szanowni Państwo
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie szkoleniowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących małego ruchu granicznego i prowadzenia bezpiecznego prawnie i ekonomicznie biznesu Polska-Rosja, Białoruś, Kazachstan i Ukraina, będących kontynuacją projektu „Nowe kompetencje- nowe możliwości na rynku rosyjskim" realizowanym przez W-MSSE. S.A. w okresie od l lutego do 30 września 2013 roku. W projekcie wzięło udział 85 uczestników z 64 firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Czytaj więcej: Nowe kompetencje- nowe możliwości na rynku rosyjskim
Bolek

Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający przy WMARR S.A. w Olsztynie udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę lub inwestującym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RFP Regionalny Fundusz Pożyczkowy).

Inwestycja zrealizowana w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Gmina Wydminy otrzymała wsparcie w postaci do 85 % kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania tj. 869 000,00 zł.

Czytaj więcej: Otwarcie alei widokowo - spacerowej