Jedna z 50 osób w Polsce…

Informujemy, iż Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz pełniąca funkcję z-cy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Renata Gryczon, jako jedna z 50 osób w Polsce, zakwalifikowała się do uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych w Warszawie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem alkoholowym, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskiej Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Podczas wykładów i zajęć seminaryjno-szkoleniowych uczestnicy będą ćwiczyli prowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc i nadużywającymi alkoholu oraz podejmowanie interwencji i motywowanie do zmiany zachowania.
Udział w szkoleniach pozwoli na pogłębienie wiedzy i wykorzystanie jej w pracach dotyczących profilaktyki uzależnień oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie naszej Gminy.

 

Przewiń do góry
Skip to content