JEST GRANT NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Wydminy pozyskała grant z funduszy unijnych w wysokości 56 tys. zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Wydmińskiej. Podpisanie umowy na przeprowadzenie zadania miało miejsce 28 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy z udziałem Wójta Radosława Króla oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” Jarosława Rżany.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” przydzieliło grant na realizację konsultacji w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Wydmińskiej odbędą się w dwóch etapach: pierwszy rozpocznie się już wkrótce i potrwa do października br. Drugi etap zaplanowano na styczeń – marzec 2021 r. Działania zakończą się przedłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Radzie Gminy Wydminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone tak, aby umożliwić wypowiedzenie się możliwie najszerszej grupie mieszkańców. Pierwotnie przewidziano zorganizowanie dużej debaty z udziałem lokalnej społeczności, z czego jednak trzeba będzie zrezygnować ze względu na epidemię koronawirusa. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Wydminy Radosław Król ogłosi e-konsultacje oraz zorganizuje zewnętrzny punkt konsultacyjny w centrum miejscowości. Na targowisku zaplanowano zainstalowanie dużego ekranu ledowego, umożliwiającego przekazanie mieszkańcom pełnych informacji dotyczących przyszłego kształtu Wyspy Wydmińskiej oraz możliwości zgłaszania uwag i pomysłów. Mieszkańcy, dzięki filmowi nakręconemu z drona (ma zostać zakupiony z funduszy grantowych), będą mogli przekonać się jak wygląda z góry jedno z najpiękniejszych miejsc na Mazurach – Wyspa Wydmińska. Taki widok powinien zmotywować do aktywnego oraz owocnego udziału w konsultacjach.    

Przewiń do góry