Kolejna podpisana umowa dotycząca docieplenia połaci dachu budynku Urzędu Gminy Wydminy.

Gmina Wydminy w dniu 20 września 2018 roku podpisała umowę z Wykonawcą robót, dotyczących docieplenia połaci dachu budynku Urzędu Gminy Wydminy.

 

Docieplenia dachu to jeden z elementów robót składających się na zadanie inwestycyjne pn: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”. W ramach umowy z Wykonawcą robót ułożona zostanie pomiędzy krokwie wełna mineralna gr.22 cm na powierzchni około 1 449 m2. Umowa z Wykonawcą robót zawarta została na kwotę 372 037,03 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu według umowy o dofinansowanie to 996 479,24 zł z czego dofinansowanie wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 639 277,29 zł.
logo dofinansowanie RPO

{gallery}2018/Umowy/9{/gallery}

Przewiń do góry