Kolejna wyremontowana świetlica wiejska w Gminie Wydminy.

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sucholaskach”. Kwota pomocy, którą otrzymała Gmina Wydminy to ponad 21 tys. zł, natomiast całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 33 tys. zł.

Oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Sucholaskach odbyło się 26 kwietnia 2014 r. W obecności lokalnej społeczności oraz zaproszonych gości symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Włodkowski, Wicestarosta Powiatu Giżyckiego Pan Wacław Jan Strażewicz, Wiceprezes LGD9 Pan Ryszard Należyty, Radny Gminy Wydminy Pan Roman Paluch, Wójt Gminy Wydminy Pan Radosław Król oraz Sołtys Sołectwa Sucholaski Pan Frederik Novvicki, otwierając w ten sposób nowo wyremontowaną świetlicę.
Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.
„Inwestycja byłaby niemożliwa, gdyby niezaangażowanie oraz konsekwencja mieszkańców sołectwa Sucholaski” – w trakcie przemówienia podkreślił Wójt Gminy Wydminy. W następnej kolejności glos zabrali zaproszeni goście, gratulując przedsięwzięcia i życząc kolejnych pomyślnych inicjatyw. Obiekt poświęcił miejscowy proboszcz ks. Ryszard Grabowski.
Zmodernizowana i wyposażona świetlica stała się miejscem, które inspiruje do działań,  sprzyja integracji, i w którym bije serce lokalnej społeczności.

W roku 2014 przeprowadzony zostanie kolejny remont świetlicy wiejskiej w Gminie Wydminy – tym razem w Zelkach, a już niedługo odbędzie się uroczyste otwarcie świetlicy w Szczepankach.
{gallery}kultura/otwarcie_swietlicy{/gallery}

Przewiń do góry